Środki Unijne

DOTACJE NA INNOWACJE

Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Zwiększenie udziału sprzedaży eksportowej poprzez intensywny pozyskiwanie klientów

Nazwa Beneficjenta : Gambit Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o.

Wartość projektu : 360 000zł

Udział Uni Europejskiej : 180 000 zł

Okres realizacji : 01.07.2012 – 30.06.2014

PROJEKT WSPÓŁFINASOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Brak wpisów do wyświetlenia.