DANE SPÓŁKI

GAMBIT Grupa Inwestycyjna   Spółka z o.o.
ul. Wojska Polskiego 16 

58-420 Lubawka

 

WSPÓŁRZĘDNE GPS:   50.70324oN, 16.00028oE

NUMER KRS: 0000285308

OZNACZENIE SĄDU:
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3 251 493,00 zł

ZARZĄD:
Jacek Głuszyński

Józef Piotrowski

E-mail:

Tel.: 075 74 49 695 - 696

Fax: 075 74 49 690

REGON 020571980

NIP 614-15-75-355

Rachunki Krajowe [PLN]
Santander Bank Polska S.A. 26 1090 1942 0000 0001 1666 9401

Rachunki Walutowe [EUR]
SWIFT WBKPPLPP Santander Bank Polska S.A. IBAN PL30109019420000000118206779