PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

 

 

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

Oś 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

„Dotacja na kapitał obrotowy dla Gambit Grupa Inwestycyjna sp. z o.o.”

Nazwa Beneficjenta : Gambit Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o.

Wartość projektu : 53 016,03 zł

Udział Uni Europejskiej : 53 016,03 zł

Okres realizacji : 01.07.2020 – 30.09.2020

 

 

 

Polski