GAMBITGRAF uszczelki wykrawane z płyty grafitowej

Uszczelki płaskie wykrawane z płyt grafi towych GAMBITGRAF LUX o czystości grafi tu 99,5% zbrojonych wewnątrz wkładką z blachy spiczasto-perforowanej ze stali SS316L. Wysoka czystość grafi tu, oraz zawartość siarki poniżej 300 ppm oraz chlorków poniżej 50 ppm zdecydowanie ogranicza procesy korozyjne w węźle uszczelnianym i podnosi odporność na wysokie temperatury.

 

Tabsy