AZMES

Uszczelka AZMES składa się z profi lowanej taśmy stalowej spiralnie nawiniętej na przemian z elastycznym materiałem uszczelniającym. Uszczelnienia AZMES stosuje się do uszczelniania otworów wyczystkowych i włazowych w kotłach i armaturze. Dzięki swej konstrukcji i użytym materiałom przewyższają swymi własnościami zarówno uszczelnienia wykrawane z płyt uszczelkarskich jak i uszczelnienia metalowe. Wiele warstw profi lowanej taśmy potrafi przenieść wysokie naciski jednostkowe, a co za tym idzie uszczelnienie może być znacznie węższe od odpowiednich uszczelek wykrawanych z płyt.

Tabsy