Taśmy i tkaniny termoizolacyjne

INFIRMACJE OGÓLNE:

Oferujemy wykonywane na bazie najwyższej jakości surowców włókienniczych tkaniny i tkane wielowarstwowo taśmy termoizolacyjne, przenośnikowe włazowe i przenośnikowe. Wykonywane są one na bazie odpornych na wysokie temperatury przędz szklanych, kaolinowych, glinokrzemianowych, kwarcowych i aramidowych.
Dzięki specjalnej konstrukcji i wzajemnemu przeplataniu przędz z różnych warstw taśmy uzyskuje się wyrób zwarty i niepodatny na rozwarstwienia nawet w najtrudniejszych warunkach pracy.
Taśmy i tkaniny termoizolacyjne mają zastosowanie jako izolacje cieplne wszelkiego typu maszyn, urządzeń i instalacji, gdzie występuje kontakt z wysokimi temperaturami, i gdzie chcemy ograniczyć przepływ ciepła. Szczególnie często stosuje się je jako ekrany cieplne, izolacje w procesie wygrzewania konstrukcji spawanych czy osłony węży lub kabli pracujących w pobliżu źródeł ciepła.
Stosuje się je również jako uszczelnienia statyczne wszędzie tam, gdzie wysokim temperaturom towarzyszą stosunkowo niskie ciśnienia uszczelnianego medium i/lub duże nierówności kołnierzy. W tym celu możemy utkać taśmę z perforacją w środkowej części w celu osadzenia taśmy na śrubach połączenia uszczelnianego. Taśm tych używa się również na przenośnikach taśmowych do transportu gorących przedmiotów i materiałów.
Na życzenie klienta taśmy szklane i aramidowe możemy wykonać w wersji samoprzylepnej. Należy jednak pamiętać, że warstwa klejowa ułatwia tylko montaż, a w warunkach eksploatacji ulegnie wypaleniu. 
Po uzgodnieniu między producentem a użytkownikiem możliwe jest zastosowanie do produkcji taśm i tkanin innych przędz.

Taśmy i tkaniny szklane
mogą być wykonywane ze szkła boro-glinokrzemianowego typu E oraz ze szkła wysokotemperaturowego typu HT. Przędza szklana teksturowana – wiązka skręconych, ciągłych włókien szklanych ze szkła typu E poddanych procesowi skędzierzawienia w celu zwiększenia sprężystości i poprawienia skuteczności izolacji. Tkaniny i taśmy wykonujemy ze szkła typu E o odporności cieplnej do 650°C oraz ze szkła HT pracującego do 750°C.

Taśmy i tkaniny aramidowe
mogą być wykonywane z przędzy z włókien ciętego poliamidu aromatycznego oplecionych wokół nośnika szklanego lub z ciągłego włókna aramidowego. Taśmy z ciągłego włókna aramidowego dzięki swej wybitnej wytrzymałości mechanicznej są stosowane jako taśmy przenośnikowe. Przędza aramidowa jest uzyskiwana poprzez skręcenie wiązki włókien poliamidu aromatycznego wokół rdzenia szklanego.

Taśmy i tkaniny ceramiczne
mogą być wykonywane z przędzy kaolinowej, glinokrzemianowej i glinokrzemianowej „BIO”. Przędza ceramiczna to przędza przędziona z włókien ceramicznych na nośniku szklanym. Jako dodatek technologiczny dodaje się do 18% włókien bawełnianych. W trakcie eksploatacji ulegają one wypaleniu bez pogorszenia parametrów taśm czy tkanin ceramicznych. Dodatkowo może być zbrojona drucikiem ze stali nierdzewnej lub mosiądzu.

Wśród przędz ceramicznych wyróżniamy:

  • przędza kaolinowa – przędza z włókien produkowanych poprzez topienie i rozwłóknianie naturalnego kaolinu. Ponieważ naturalny kaolin może zawierać domieszki różnych metali, uzyskane włókna mogą mieć pewne zabarwienie i niższą od glinokrzemianowych temperaturę stosowania.
  • przędza glinokrzemianowa – przędza na bazie włókien glinokrzemianowych o dużej czystości składu chemicznego i zwiększonej odporności termicznej. Dzięki czystości chemicznej może pracować w wyższych temperaturach niż kaolinowa
  • przędza glinokrzemianowa „BIO” – dzięki dodatkowi do włókien tlenków wapnia i magnezu włókienka ulegają biodegradacji i dzięki temu uznawane są jako bezpieczne dla organizmów żywych.

 

Tabsy