Szczeliwo typ 604HT

Charakterystyka:
Szczeliwo splatane z przędzy szklanej teksturowanej ze szkła typu HT o podwyższonej do 750°C odporności termicznej i średnicy nominalnej włókien w zakresie 6 do 9 mikrometrów. Specjalny skład szkła i obróbka powierzchniowa skutkują podniesieniem trwałości w wyższych temperaturach. Dzięki zastosowaniu teksturyzacji przędzy uzyskano szczeliwo sprężyste z uwięzioną między włóknami znaczną ilością powietrza. Skutkuje to tak jak w wypadku szczeliwa typ 604 doskonałą izolacyjnością cieplną.
Zastosowanie:
Przeznaczone do uszczelniania komór, suszarek i pieców w wysokich temperaturach. Wysoka odporność chemiczna włókien szklanych pozwala na zastosowanie tego szczeliwa w aparaturze chemicznej oraz w instalacjach odlotowych gorących spalin i gazów poreakcyjnych. Szczeliwo odporne na większość agresywnych czynników chemicznych poza fluorem, silnymi alkaliami i kwasami fosforowym i siarkowym. Używane również do termoizolacji gorących elementów.

Tabsy