Termoizolacje

 • Hasłem naszych czasów jest racjonalne gospodarowanie energią.
  Wykładnikiem postępu technicznego dla użytkownika jest stosowanie nowoczesnych izolacji termicznych.

  Wyroby nasze charakteryzują się :
  - ogniotrwałością do 1500 0C
  - niską gęstością pozorną do 1,5 g/cm3
  - porowatością otwartą od 40% do 85%
  - niskim współczynnikiem przewodności cieplnej poniżej 0,6 W/mK

  Różnorodne technologie GAMBIT Lubawka Sp. z o.o. gwarantują znakomitą produkcję asortymentu takiego jak:

  1. Szczeliwa i sznury plecione
  2. Tkaniny, taśmy tkane i plecione
  3. Mieszki, rękawy plecione i zszyte z taśm
  4. Tektury
  5. Płyty i kształtki formowane próżniowo