Płyta PARO - GAMBIT® typ 246

Płyta uszczelkarska PRAO-GAMBIT

ZASTOSOWANIE:

Wysokosprawna płyta uszczelkarska, zalecana głównie do instalacji z parą wodną.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.

(Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 2,0 mm)

Tabsy