Płyta AF-153®

Płyta uszczelkarska GAMBIT AF-153

ZASTOSOWANIE:

Niskoparametrowa płyta uszczelkarska zalecana głównie do instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.

(Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 2,0 mm)

Tabsy