Okładziny Cierne

 • W profilu produkcji GAMBIT Lubawka Sp. z o.o. znajdują się materiały cierne:

  • taśmy hamulcowe tkane i impregnowane żywicami typ BAC i ATU-AE
  • materiały kompozytowe formowane z lepiszczem kauczukowym typ GC-E i GC-ES, okładziny cierne z opiłkami metali

  Nasze okładziny cierne charakteryzują się :

  • korzystnymi własnościami ciernozużyciowymi
  • stabilną wartością współczynnika tarcia w podwyższonych temperaturach
  • wyższym dopuszczalnym naciskiem jednostkowym

  Okładziny cierne GAMBIT Lubawka Sp.z o.o. znajdują zastosowanie w hamulcach osiowych i promieniowych dla rodzajów i funkcji hamowań:

  • sporadyczne hamowanie awaryjne
  • cykliczne hamowanie manewrowe
  • częste hamowanie np. winda, prasa, dźwignica
  • ciągłe hamowanie

  Ze względu bezpieczeństwa prosimy o przedkładanie charakterystyk mechanicznych hamulca.