Wartość PQR jako miernik jakości uszczelki.

06.08.2019

Wartość PQR  jako miernik jakości uszczelki.

W każdej instalacji istnieje potrzeba łączenia elementów z zachowaniem założonej szczelności. Gdybyśmy potrafili wykonać kołnierze w idealnej płaskości i gładkości uszczelki byłyby niepotrzebne. Koszt jednak takich kołnierzy byłby ogromny i w większości przypadków nieakceptowalny.
Stąd gigantyczna rola uszczelek jako ekonomicznego rozwiązania zapewniającego szczelność rozumianą jako akceptowalny poziom szczątkowego wycieku.
Przy obecnym stanie świadomości ekonomicznej i ekologicznej niezbędnym jest takie projektowanie węzłów uszczelnianych i materiałów uszczelniających aby przez cały okres eksploatacji wyciek nie przekroczył założonego poziomu. Ze względu na zmienne warunki pracy, wpływ różnych mediów czy procesy relaksacyjne zachodzące w uszczelce i w śrubach jest to złożony problem.

Na zdolność do zachowania szczelności w warunkach eksploatacji składają się m.in.:
   a. Zdolność do wypełniania nierówności kołnierzy
   b. Zdolność do elastycznego nadążania za ruchami kołnierzy w trakcie eksploatacji
   c. Zdolność do długotrwałego zachowania naprężeń ściskających

Dwa pierwsze warunki można sprawdzić doświadczalnie i różne normy definiują określone procedury pomiarowe, umożliwiające porównanie różnych materiałów. Trzeci warunek dotyczy oddziaływań długookresowych. Trudno w warunkach laboratoryjnych założyć dwie uszczelki i obserwować ich zachowanie w czasie np. 3 lat. Przyjęto więc, że zasadnicze zjawiska relaksacyjne obserwuje się przez 16 h (np. DIN 52913) czy 4 h (EN 13555). Wykorzystuje się tu fakt, że większość procesów relaksacyjnych przebiega w pierwszych godzinach po zaciśnięciu uszczelki między kołnierzami i na podstawie tych pierwszych godzin można przewidywać zachowanie długookresowe oraz przewidywany końcowy poziom kompresji oraz obniżenie naprężenia w materiale uszczelki w trakcie długookresowej eksploatacji.

Wiadomo z innych badań że szczelność złącza kołnierzowego zależna jest od naprężenia wywieranego na uszczelkę i im jest ono większe tym większa jest szczelność poddanego mu złącza.
Im bardziej w trakcie eksploatacji obniży się naprężenie w uszczelce tym gorsza jest skuteczność uszczelnienia i nawet jeśli uszczelka nie ulegnie zniszczeniu i „wydmuchaniu” to może nie gwarantować założonego stopnia szczelności.

Porównując więc różne materiały uszczelniające warto analizować nie tylko maksymalne temperatury i ciśnienia stosowania ale i wskaźniki relaksacji jak np. wskaźnik PQR wg EN 13555. Daje on informację, czy dany materiał zapewni nam skuteczne działanie przez miesiąc czy przez kilka lat.