Udział w 65. konferencji MAINTENANCE-TECH

14.03.2019

W dniach 14/15. 03.2019. odbyła się w Lublinie konferencja MAINTENANCE-TECH dotycząca utrzymaniu ruchu w przemyśle ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu 4.0 . Na konferencji tej przedstawiliśmy swe nowe ale i sprawdzone rozwiązania wspomagające utrzymanie ruchu oraz swój autorski program do obliczeń konstrukcji połączeń śrubowo-kołnierzowych wg EN 1591-1. Miło nam było spotkać się z Państwem na stoisku przy Sali Konferencyjnej w hotelu AGIT.