PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

28.07.2020

 

 

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020
Oś 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy
„Dotacja na kapitał obrotowy dla Gambit Grupa Inwestycyjna sp. z o.o.”
Nazwa Beneficjenta : Gambit Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o.
Wartość projektu : 53 016,03 zł
Udział Uni Europejskiej : 53 016,03 zł
Okres realizacji : 01.07.2020 – 30.09.2020