AF-GL w temperaturze (- 197°C)

01.08.2019

Przeprowadzone na Politechnice Wrocławskiej badania potwierdzają pracę uszczelnień wykonanych z płyty uszczelkarskiej AF-GL w niskich temperaturach. Testy szczelności zostały wykonane w warunkach oddziaływania ciekłego azotu tj. - 197°C. Po schłodzeniu zamontowana w złączu uszczelka zachowała bardzo wysoką szczelność na poziomie 10-4 mg/m*s (przy zacisku 50MPa oraz ciśnieniu wewnętrznym medium 20bar).

Płyta uszczelkarska Gambit AF – GL® to unikalny kompozyt zbudowany z włókien szklanych i kevlaru®, spojony olejoodpornym kauczukiem NBR o wysokiej zawartości akrylonitrylu. Materiał jest odporny między innymi na paliwa, oleje, wodę i parę wodną, roztwory soli oraz roztwory słabych kwasów i zasad.

Płyta uszczelkarska Gambit AF – GL®

 

Kevlar®  jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym E.I. du Pont Nemours and Company bądź spółek zależnych.