Produkty

PŁYTA USZCZELKARSKA GAMBIT MAGNUM
Płyta uszczelkarska GAMBIT MAGNUM jest kompozytem specjalnie dobranych unikalnych włókien, wypełniaczy oraz kauczuku. Wysokowydajne włókna aramidowe, mineralne wraz z ...
Uszczelki płaskie wykrawane z płyt grafi towych GAMBITGRAF LUX o czystości grafi tu 99,5% zbrojonych wewnątrz wkładką z blachy spiczasto-perforowanej ze stali SS316L. Wysoka czystość grafi tu, oraz...
Uszczelki płaskie wykrawane z płyt serii Gambit AF, aramidowo-elastomerowych bez zbrojenia i dodatkowych wzmocnień metalowych. Służą do uszczelniania połączeń spoczynkowych jak również...

Wydarzenia

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne
    PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 Oś 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy „Dotacja na kapitał obrotowy...

Partnerzy

Gambit Lubawka Sp.z o.o.
Wiodący polski producent uszczelnień technicznych dla przemysłu. Szczegóły na stronie Spółki.
SC Seals Grafex SRL
Założona w 1996 roku, jako spółka z rumuńskiego SC uszczelki Grafex SRL produkuje i sprzedaje materiały i elementy uszczelnień bezazbestowych. Materiały, że nasze firmy są zastosowania 100% i...
Wiodący producent wstępnie gotowych przewodów wężowych w Niemczech. Firma dostarcza produkty i usługi na całym świecie w obszarach biznesowych, dostaw hydrauliki przemysłowej i roll-up. Jego...