LEVYTIIVISTEET

 • GAMBIT AF  sarjan asbestittomat levytiivisteet ovat tekniseen tiivistämiseen tarkoitettuja nykyaikaisia materiaaleja, jotka soveltuvat käytettäväksi laajoilla paine- ja lämpötila-alueilla sekä useissa erilaisissa teknisissä ympäristöissä. Levyjen komposiittirakenne koostuu korkealaatuisista aramidikuiduista, erityisesti valikoiduista epäorgaanisista kuiduista ja täyteaineesta sekä tarkoitettuihin käyttöolosuhteisiin soveltuvista elastomeereista. Erikoistunut, ISO-9001-standardin vaatimukset täyttävä levyjen kalanterointiprosessi takaa vakaat ja huipputasoisina säilyvät tekniset ominaisuudet.
  GAMBIT AF  levyjen tekniset ominaisuudet täyttävät useimpien käyttötarkoitusten vaatimukset. Niissä tilanteissa, joissa poikkeukselliset käyttöolosuhteet eivät mahdollista GAMBIT AF  levyjen käyttöä, suosittelemme paisutetusta grafiittista, paisutetusta vermikuliitista tai PTFE-polymeerista valmistettuja levyjä. Tuotteet ovat erittäin korkealaatuisia ja luotettavia.

  GAMBIT-tiivistelevyjen valintaa ja tiivistystä koskevat huomautukset
  Kun tietyn liitoksen tiivistämiseen valitaan tiivistemateriaalia, on otettava huomion useita seikkoja. Tärkeimmät tekijät ovat käyttölämpötila ja  paine, tiivistettävän aineen tyyppi sekä liitoksen rakenne. Myös muut tekijät vaikuttavat tiivistyksen pitävyyteen. Tällaisia tekijöitä ovat esim. rasituksen jaksottaisuus, mekaaninen tärinä, asennuksen huolellisuus sekä laipan tekninen kunto. Tässä esitteessä annetut tiedot sekä lämpötila-painekäyrät auttavat valitsemaan levyn, joka täyttää parhaiten tietyssä liitoksessa esiintyvien käyttöolosuhteiden vaatimukset. On otettava huomioon, että käyttökohde sijaitsee asianmukaisella käyrän alueella. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei tiivistys voisi joissakin tapauksissa toimia käyrän ulkopuolisissakin olosuhteissa. Tällöin asia on kuitenkin selvitettävä teknologia-asiantuntijan kanssa tai suoritettava soveltuvuustesti.
  Jotta tiivistys olisi pitävä ja luotettava, tietyt laippaa, pultteja ja asennustapaa koskevat vaatimukset on joka tapauksessa täytettävä. Keskeinen vaatimus on yhteen liitettävien laippojen ehdoton yhdensuuntaisuus ja tasaisuus. Ainoastaan tällöin on mahdollista saavuttaa koko tiivistyspinnalla puristus, joka ylittää laskennalliset arvot, ilman että syntyy rasitusta, joka vaurioittaa tiivistettä käytön aikana. Käytännössä monissa paikoissa asennusolosuhteet eivät mahdollista momenttiavaimen käyttöä. Tällaisessa tilanteessa suosittelemme kiristystä sellaiseen kireyteen, että laippojen väliin puristuva tiiviste puristuu 8–10 % ohuemmaksi alkuperäisestä paksuudestaan. Tällainen puristus riittää useimmissa tapauksissa liitoksen tiivistykseen, ilman että tiivisteen rakenne kuitenkaan vaurioituu. Samasta syystä suosittelemme käyttämään koko liitoksessa samanlaisia, hyväkuntoisia pultteja, jotka on voideltu hyvällä voiteluaineella.
  Tiivistelevy on valmistettu orgaanisista ja epäorgaanisista komponenteista koostuvasta komposiittimateriaalista. Se soveltuu käytettäväksi sellaisissakin lämpötiloissa, joihin kaikki sen osamateriaalit eivät sovellu. On kuitenkin tärkeää tiedostaa materiaalin erityisominaisuudet sekä sen vahvuudet ja heikkoudet.
  Kaikki aramidi-kautsulevyistä tehdyt tiivisteet kovettuvat yli 200 °C lämpötilassa. Korkealaatuiset levyt (kuten GAMBIT) säilyttävät tässäkin tilassa riittävän kimmoisuuden kompensoimaan laipan lämpöliikettä, kun pysytään tässä esitteessä suositelluilla lämpötila-alueilla. Tämä on perusehto tiivistyksen pitävyydelle etenkin silloin, kun liitoksiin kohdistuu lämpösyklejä.
  Toinen aramidi-kautsulevyihin kohdistuva riski on yli 380 °C lämpötilassa esiintyvä hapettuminen. Sen seurauksena levyn koossapitävä elastomeeri palaa. Tämän ilmiön ehkäisemiseksi on välttämätöntä eristää elastomeerikomponentti sekä tiivistettävän aineen että ympäristön hapen vaikutukselta. Tähän päästään yleensä kahdella tavalla. Ensimmäinen on laipan asianmukainen rakenne, esim. ponttiliitos. Toinen on vaipoitus (liitoksen reunan suojaaminen metallilla). Vaipoitus tulee tehdä siten, että se suojaa komposiittimateriaalia hapettumistekijältä, mutta samanaikaisesti mahdollista täysimääräisen reagoinnin laippaliitoksen lämpöliikkeisiin ja tärinään. Vaipoitus toimii silloin usealla tavalla: se vahvistaa tiivistettä mekaanisesti, suojaan tiivistettävän aineen diffuusiolta tiivistemateriaalin läpi ja ennen kaikkea suojaa tiivisteen komposiittimateriaalia tiivistettävän aineen ja ympäristön kemiallisilta vaikutuksilta.
  Rakenteeltaan sopiva laippaliitos asianmukaisesti valitulla tiivisteellä ja oikein asennettuna pystyy säilyttämään tiiviyden erittäin pitkän aikaa. Puretuista liitoksista saatuja tiivisteitä ei saa kuitenkaan missään tapauksessa käyttää uudelleen.

Sivut