GAMBIT MAGNUM - nowoczesna płyta uszczelkarska w ofercie Gambit Group.

GAMBIT MAGNUM

W ostatnim okresie Gambit Lubawka Sp. z o.o. wprowadził do produkcji nową płytę uszczelkarską, która dzięki swoim właściwościom pozwala na znaczne podniesienie paramtrów produkowanych z niej uszczelnień. Dzięki zastosowaniu odpowiednio dobranej kompozycji surowców, w tym kauczuku HNBR oraz nanowypełniaczy uszczelnienia wykonane z tej płyty zachowują większą elastyczność w podwyższonych temperaturach w porównaniu ze standardowymi płytami uszczelkarskimi. Wysoką jakość uszczelnień potwierdzają uzyskane wyniki współczynników wyznaczonych  wg normy EN 13555, które pozwalają na projektowanie połączeń kołnierzowych wg EN 1591-1+A1:2009/AC:2011. Wyznaczone współczynniki zostały zatwierdzone przez niezależną jednostkę badawczą Center of Sealing Technologies na Uniwersytecie w Munster (CST) i opublikowane na stronie gasketdata.org.

Polski